Transfo - Training

Het woord 'coach' kreeg ondertussen een 'trendy bijklank, coaches schieten als paddestoelen uit de grond. Voor  bijna alles is er ondertussen een coach beschikbaar.

Ondanks dit feit, kan een coach/trainer/therapeut een waardevolle bijdrage leveren, je verder op weg helpen in je unieke proces waarin vooral jij de leider bent en blijft. Geef jij reeds richting aan je leven?  Blijf je in vraag stellen wat ons voorgeschotelt wordt via de media ?

Dan ben je klaar voor een volgende stap .


Zit er een Transfo - Coach in jou ? Weet je goed wie je bent ? Strookt je gevoel met je leefwereld en visie? Heb je een gave om het grotere in de ander te zien?  Met deze intensieve scholing Transfo – Training kan je anderen beter op weg helpen, gelijk in welk beroep je zit,  hen de aanvullende skills aanreiken tot zelfmanifestatie maar ook nog dieper jezelf ontdekken, nl. wat écht bij je hoort, waarnaar je verlangt vanuit je hart. Niet wat je ‘aangepraat’ werd. Ook hierin zit een boodschap J


op aanvraag: 

Opleiding Transfo -Trainer

met certificaat.