Story -Telling

Wat is Story - Telling ? Net zoals vroeger boeiende verhalen vertellen, liefst bij het vuur. Niet alleen de inheemse volkeren, ook onze eigen voorouders vertelden verhalen. Dit kan uit eigen leefwereld zijn, anecdotes, maar ook mystiek en legendes doorgeven horen hierbij.

Story-Telling is niet alleen voor kinderen, ook

volwassenen raken erdoor geboeid, het maakt tevens vergeten -dicht-bij- de- aarde- sferen

wakker en vraagt naar meer :-) Het bevestigt

steeds opnieuw : geluk is eenvoud.